An example postcode for Hoghton with Wheelton is PR6 7ES (JSON).