Uibhist a Deas, Eirisgeigh agus Beinn na Faoghla ID 165634